Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wr 48/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia brzegowego i pobór wody z rzeki

II SA/Lu 163/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Gospodarstwa [...]Regionalny Zarząd [...] w L. w przedmiocie ustalenia opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi