Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Gd 22/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w przedmiocie wpisu do rejestru zgłoszeń podstawowych jednostek medycyny pracy

III SA/Gd 3/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-02-24

Sprawa ze skargi M. S-B. na czynność Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w przedmiocie skreślenia z rejestru podstawowych jednostek medycyny pracy z dniem 2

III SA/Gd 88/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy [...] w przedmiocie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne oddal skargę.

III SAB/Gd 7/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Szpitala Morskiego [...] w przedmiocie udostępnienia dokumentacji medycznej