Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Wa 2995/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia linii brzegu

II SA/Kr 1001/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-11

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Wr 499/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-02

Wniosek w przedmiocie opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych do podtrzymania zalewu zbiornika wodnego

III SA/Gd 718/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zlewni w G. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty zmiennej za usługi wodne

II SA/Wr 407/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-10-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty stałej w informacji rocznej