Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6299 Inne o symbolu podstawowym 629 X

II SA/Gl 817/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przymusowego wykupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

II SA/Gl 995/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody S. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w zakresie wniosku pełnomocnika organu o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/GI 995/07

I SA/Wa 1417/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-16

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji