Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

II SA/Łd 255/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-27

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany lasu na użytek rolny na części działki leśnej

II SA/Łd 33/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 163/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-06

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Łd 842/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-02

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

III SA/Łd 1189/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego