Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 2948/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 1447/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , [...] w przed...

II OZ 1065/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 892/07

I FZ 382/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2011 r.

II GSK 1767/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych

II FZ 748/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

II OZ 1045/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II FZ 457/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 r.

II FZ 458/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r.

II GSK 2608/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie stwierdzenia nieprzydatności do wykonywania zawodu radcy prawnego i skreślenia z listy aplikantów radcowskich
1   Następne >   2