Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gl 30/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy J. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SAB/Gl 30/11

II SA/Wr 501/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-09

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Wójta Gminy O. w przedmiocie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy O.