Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 841/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego znak: [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SO/Wa 2/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-20

Sprawa ze skargi kasacyjnej Gminy Miejskiej L. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Gminy Miejskiej L. w przedmiocie wniosku o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy

IV SA/Po 1074/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 1734/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej

II SA/Bk 83/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zgody na zajęcie nieruchomości

I OSK 1287/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Kr 662/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-11

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. B. od wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt; II SA/Kr 662/08

II SA/Lu 511/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 223/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania odszkodowania

II SA/Gl 376/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   31