Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Rz 80/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-08-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy [..] w przedmiocie sprzedaży lokali mieszkalnych

II SA/Rz 533/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-02-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie likwidacji publicznego gimnazjum

II SA/Rz 533/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-02-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie likwidacji publicznego gimnazjum

II SA/Rz 544/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-11-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

II SA/Rz 135/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-08-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości