Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SA/Wa 1528/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

I SA/Wa 835/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania

IV SA/Wa 1528/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OZ 960/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , znak: [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1892/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1892/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

I OZ 568/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-27

skargę kasacyjną M. P. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 877/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 642/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-11

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. O. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie zakończonej prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1149/07, odrzucającym skargę J. O. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem tego Sądu , sygn. akt I SA/Wa 60...

I OSK 446/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   2