Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1787/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozbawienia licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

I SA/Wa 1789/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozbawienia licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

I SA/Wa 355/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1788/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozbawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

I SA/Wa 362/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I OZ 73/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 638/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.M. na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niewłaściwości do rozpoznania wniosku