Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Gd 567/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-04-16

Sprawa ze skargi A. R. i T. R. na decyzje SKO w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 862/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji dotyczącej opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 111/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-12-03

skarg Województwa oraz A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Ś. na decyzję SKO w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości