Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Gd 685/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z 26 sierpnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie nieodpłatnego przejścia na własność gminy własności nieruchomości gruntowej