Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

V SA/Wa 138/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-29

Skarga [...] Sp. z o.o. z siedzibą na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym

V SA/Wa 288/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego.

V SA/Wa 1181/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-07

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym;

V SA/Wa 540/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

V SA/Wa 2216/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-31

Skarga M. W. i J. W. jako wspólnikó spółka cywilna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym

V SA/Wa 310/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym i odmowa zwrotu podatku akcyzowego

V SA/Wa 239/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku w sprawie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego

VIII SA/Wa 1036/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie prawidłowego określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług

V SA/Wa 1933/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D. W.-T. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

V SA/Wa 6/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-15

Skarga [...] S.A. z siedzibą na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym
1   Następne >   2