Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I FZ 382/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2011 r.

II FZ 748/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

II FZ 457/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 r.

II FZ 458/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r.

II FZ 865/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn