Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

II SAB/Wa 676/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-17

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SA/Wa 2258/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi R.P. na rozkaz personalny Komendanta [...] Policji nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia prawa do wzrostu uposażenia z tytułu wysługi lat za okres pracy w gospodarstwie rolnym

IV SAB/Wa 215/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie wykonywania obowiązków służbowych

II SA/Wa 2222/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie nakazu opróżnienia i przekazania w stanie wolnym lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1990/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SA/Wa 1356/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

II SA/Wa 2192/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-28

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji cofającej pozwolenie na broń palną myśliwską

II SA/Wa 1002/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-13

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie nakazu opróżnienia i przekazania w stanie wolnym lokalu mieszkalnego