Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SA/Wa 1595/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

VII SA/Wa 603/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej