Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Gl 46/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w Ż. w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Ke 395/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2012-2014

I SA/Wa 940/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie