Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

I OSK 212/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w przedmiocie uregulowania tytułu prawnego do lokalu

II OSK 603/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w przedmiocie rozpatrzenia wniosku H. S. o ustalenie warunków zabudowy

II FSK 902/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza L w przedmiocie nierozpoznania wniosku o uchylenie decyzji wymierzających podatek od nieruchomości za lata 2001

II OSK 869/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-03

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie wyłączenia posesji z planu realizacji kanalizacji wsi O.

I OSK 207/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-22

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi W. K. - S. na pismo Burmistrza Gminy Nowe Warpno nr [...] w przedmiocie odwołania przetargu

II OSK 150/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi Wspólnoty Gruntowo-Leśnej Mieszkańców Miasta Małogoszcz na ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz w przedmiocie zwołania nadzwyczajnego ogólnego zebrania członków Wspólnoty Gruntowo

I OSK 2461/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w przedmiocie wniosku o zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego

II OSK 604/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku H. S. o ustalenie warunków zabudowy

II OSK 1994/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy W. w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

I OSK 1401/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy M. w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   6