Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Łd 502/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i ustalenia opłaty rocznej za ich umieszczenie

III SA/Łd 575/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-28

Sprawa ze skargi A.S. na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia [...] L dz. [...] polegającą na nieprawidłowym ustaleniu ilości nałożonych punktów karnych

III SA/Łd 511/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na lokalizację dobudowy pomieszczenia do istniejącego budynku

III SA/Łd 245/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za samowolne zajęcie pasa drogowego

III SA/Łd 574/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

III SA/Łd 616/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego