Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Ke 930/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 1136/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Kr 210/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody zdnia28 listopada2012r.; znak: [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Po 125/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-07

Skarga M. M. na zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; I

II SA/Łd 343/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości

I OSK 360/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określonej w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przeks...

I SA/Wa 1095/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OSK 759/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określonej w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przeksz...

I SA/Wa 1093/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 1094/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1   Następne >   2