Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II GSK 630/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Skarga o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

I SAB/Wa 741/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

IV SAB/Wa 99/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania

IV SAB/Wa 27/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SAB/Wa 87/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I SAB/Wa 662/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 76/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 661/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SAB/Wa 85/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I SAB/Wa 13/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   +2   4