Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2466/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 1105/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-17

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie z 6 marca 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 2515/16 o odrzuceniu zażalenia W.S. na postanowienie WSA w Warszawie z 19 grudnia 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 2515/16 o odrzuceniu skargi W.S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 1172/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej

IV SA/Wa 211/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej

IV SA/Wa 3183/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania