Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6072 Scalenie oraz podział nieruchomości X

II SA/Rz 1440/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-01-08

Sprawa ze skargi M. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Rzeszowie w przedmiocie niewykonania decyzji dotyczącej zatwierdzenia podziału działek

I OZ 427/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podziału nieruchomości

II SA/Lu 406/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-08-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 405/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-08-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 1546/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OZ 799/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w pierwszej instancji

II SA/Łd 611/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-09-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie negatywnej opinii wstępnego projektu podziału nieruchomości

II SA/Bd 615/20 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-10-07

skarg J. D., K. D., K. D., Ł. D. na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej geodezyjny projekt podziału nieruchomości

II SAB/Ke 69/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie scalenia gruntów

II SA/Gd 92/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości
1   Następne >   3