Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 2029/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1236/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-19

Sprawa ze skargi E. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt 1669/19

I SA/Wa 625/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-06-01

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Falkiewicz-Kluj po rozpoznaniu 1 czerwca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A. G. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] grudnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SAB/Wa 141/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-04-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

I SAB/Wa 140/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-04-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OZ 274/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 566/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 492/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty