Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 2029/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 932/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy ujawnienia w rejestrze wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty

I OSK 1085/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 38/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 239/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 199/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-27

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmi...

I SA/Wa 159/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 253/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 187/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1236/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-19

Sprawa ze skargi E. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt 1669/19
1   Następne >   2