Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I SA/Wa 2073/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 240/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1991/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-21

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 119/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 853/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-30

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I SA/Wa 1950/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-12

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1615/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-05

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 16/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-29

Sprawa ze skargi W. S. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2410/11

I SA/Wa 409/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-05

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2072/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   +2   +5   8