Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1345/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-21

Sprawa ze skargi Z. Ż. na pismo Zastępcy Dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania decyzji o zwolnieniu zajmowanej kwatery stałej

I OSK 1146/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 710/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1423/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zobowiązania do opróżnienia zajmowanego lokalu mieszkalnego