Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 4307/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zabezpieczenia czynności sprawdzających