Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wr 316/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-09

Sprawa ze skargi J.Ł. na niewykonanie przez Starostę T. wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 74/14