Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

II SAB/Wa 694/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-27

Sprawa ze skargi M. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie skargi z [...] listopada 2012 r. dotyczącej udostępnienia przez Prezydenta W. danych osobowych

II SAB/Wa 623/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-28

Sprawa ze skargi A. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych

II SAB/Wa 8/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-14

Skarga R. Z. na przewlekłość Generalnego Inspektora ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy ze skargi na przetwarzanie danych osobowych

II SAB/Wa 125/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-17

Sprawa ze skargi M. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie niewypełnienia obowiązku informacyjnego przez E. Sp. z o.o. z siedzibą w S.

II SAB/Wa 134/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-09

Sprawa ze skargi M. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie skargi dotyczącej udostępnienia przez Centralę [...] S.A. z siedzibą danych osobowych zawartych w piśmie

II SAB/Wa 547/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-10

Sprawa ze skargi S. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych.

II SAB/Wa 637/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-14

Sprawa ze skargi A. M. na przewlekłość Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SAB/Wa 1133/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi D. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SAB/Wa 638/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-17

Sprawa ze skargi A. M. na przewlekłość Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SAB/Wa 607/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-01

Sprawa ze skargi M. M. w przedmiocie przetwarzania danych osobowych
1   Następne >   3