Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SAB/Gl 57/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-09-09

Sprawa ze skargi 'A' sp. z o.o. w S. na przewlekłość postępowania Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatrudniania cudzoziemców

III SAB/Wr 800/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-09-26

Sprawa ze skargi 'A' sp. komandytowa w S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę typu A (R. B.)

III SAB/Gl 60/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-09-09

Sprawa ze skargi 'A' sp. z o.o. w S. na przewlekłość postępowania Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatrudniania cudzoziemców

III SAB/Gl 59/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-09-09

Sprawa ze skargi 'A' sp. z o.o. w S. na przewlekłość postępowania Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatrudniania cudzoziemców

III SAB/Wr 553/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-09-26

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (Y.T.)

III SAB/Wr 572/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-09-16

Sprawa ze skargi Y.Y. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Wr 703/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-09-05

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę typu A (A. K.)

III SAB/Wr 765/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-09-30

Sprawa ze skargi D. B. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego O. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Wr 529/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-09-04

Sprawa ze skargi 'A' w S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wniosku o zezwolenie na pracę typu A (Y.B.)

III SAB/Wr 527/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-09-09

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. i Wspólnicy sp. komandytowa w S. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę typu A (O. M.),