Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SAB/Bd 74/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Inspektora [...] [...] w W. w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia na użytkowanie obiektu

I OZ 1068/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

VIII SA/Wa 660/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

I OSK 2727/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1025/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg D. S. i K. C.-W. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II OZ 1034/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 9 lipca 2019 r. sygn. akt VII SA/Wa 661/19 o odrzuceniu skargi W.S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] lutego 2019 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania egzekucji administracyjnej

I OZ 1069/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 685/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] sierpnia 2019 r. o wypłacenie wyrównania zaległego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

II SAB/Wa 515/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku [...] o udostępnienie informacji publicznej (dot. potwierdzenia uiszczenia zapłaty za wywłaszczenie)

II SAB/Wa 514/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku [...] o udostępnienie informacji publicznej (dot. tytułu prawnego do wywłaszczenia)
1   Następne >   2