Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Wr 752/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-23

Sprawa ze skargi na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Ol 398/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-12-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w O. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 1088/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1537/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-30

Skarga E. O. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania egzekucji.

VII SA/Wa 2101/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-30

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 784/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Nr [...] [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania postanowienia w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Łd 910/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku wykonania sztucznego zbiornika wody

II SA/Gd 645/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-12-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego