Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Po 363/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-19

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie na akt Starosty Gnieźnieńskiego w przedmiocie zatwierdzenia statutów gminnych spółek wodnych

II SA/Łd 653/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie uchylenia uchwał nr 1

II OZ 129/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi J. L. na pismo Starosty Będzińskiego znak [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gl 756/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-12

Sprawa ze skargi J.L. na pismo Starosty [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gl 756/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-04

Sprawa ze skargi J.L. na pismo Starosty [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego