Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 465/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody '[...]' w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II SA/Ol 414/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli

II SA/Ol 496/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Ol 519/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Ol 520/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę