Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Kr 219/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Gl 744/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego

II SA/Sz 498/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej dotyczącej pozwolenia na budowę

III SA/Wr 398/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego przy ul. [...] w Ś. Z.

II SA/Sz 464/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

III SA/Gd 207/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Go 435/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Lubuskiego w przedmiocie wymeldowania

III SA/Gd 241/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Ke 410/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji

III SA/Wr 389/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
1   Następne >   +2   +5   8