Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

VI SA/Wa 474/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta N. w przedmiocie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie miasta

IV SA/Gl 542/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Go 416/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia ponowię wniesionych skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Rz 270/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SAB/Sz 17/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-08-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie nieudzielania odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Go 349/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z.

II SA/Gl 662/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-20

skarg B.F., F.B., M.K., B.J.-B., A.R., Z.M., U.P., W.R., A.S., K.S., E.F.-M., D.M., H. M.-M., A.M., M.O., T.S., A.R., B.K., M.J., B.L., J.S.-K., H.B., M.Z. T.B.-C. oraz D.L. na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SAB/Lu 11/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie dożywiania osób na terenie Miasta

II SA/Bk 425/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-08-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie skargi na działalność dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w S.

II SA/Wr 168/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy K. we W.
1   Następne >   2