Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 836/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty zmiennej za usługi wodne

III SA/Gd 819/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

III SA/Gd 573/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni [...] Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

III SA/Gd 574/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni [...] Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

III SA/Gd 590/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni [...] Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

III SA/Gd 623/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni [...] Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

III SA/Gd 738/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni [...] Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

III SA/Gd 801/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni [...] Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

III SA/Gd 743/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni [...] Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

III SA/Gd 796/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni [...] Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych
1   Następne >   2