Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

VII SA/Wa 1188/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-03

skarg M. L., K. K., P. K., J. Ł., K. G., A. K., A. J., S. K., W. K., B. S., U. S., J. S. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej