Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II OSK 1128/06 - Wyrok NSA z 2007-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego