Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Łd 109/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z [...] znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 844/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-02-29

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wypłaty zwaloryzowanego odszkodowania za grunt