Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 213/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi K.

II SA/Kr 553/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-29

Sprawa ze skargi B. M. na Uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

II SA/Kr 115/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 357/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-14

skarg W. J. oraz B. K. na uchwałę Rady Gminy Zielonki w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 1215/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kościelisko w przedmiocie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi K. w Gminie Kościelisko

II SA/Kr 1359/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-12

skarg A. D., T. D., J. F. na uchwałę Rady Gminy Dębno w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 828/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice dla realizacji inwestycji związanej z gospodarką odpadami

II SA/Kr 29/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy D. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 539/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi P. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 1143/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy B.
1   Następne >   +2   +5   +10   13