Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I OSK 2937/19 - Wyrok NSA z 2020-04-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej