Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Op 146/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-12-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

I OSK 2037/17 - Wyrok NSA z 2019-05-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Energii w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 1992/17 - Wyrok NSA z 2019-05-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 53/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-09-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Policji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 29/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-08-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Policji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 647/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Energii w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 2937/19 - Wyrok NSA z 2020-04-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 551/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy