Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SO/Kr 37/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-22

Wniosek M.B. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy N. za brak przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie skargi na bezczynność wraz z odpowiedzią na skargę

II SAB/Wa 223/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-22

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 870/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 597/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-08

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Szczecinie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 863/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku M. B. w przedmiocie wymierzenia grzywny [...] S.A. z siedzibą w G. z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności organu w sprawie udzielenia informacji publicznej

I OZ 544/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Szczecinie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 13/15 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na bezczynność [...] S.A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 958/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia wniosku w sprawie z wniosku Stowarzyszenia [...] w K. w przedmiocie wymierzenia Prokuratorowi Rejonowemu Warszawa

I OZ 543/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego udzielenia informacji publicznej

I OZ 596/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Szczecinie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100