Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Ol 1072/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-03-04

Sprawa ze skargi I.Ż. na niewykonanie przez Burmistrza G. wyroku WSA w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II SAB/Ol 29/09

II SA/Go 598/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prokuratora Okręgowego . w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

IV SA/Gl 981/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję B S.A. w K. w przedmiocie informacji publicznej w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku tut. Sądu , sygn. akt IV SA/Gl 981/14

II SA/Łd 487/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-26

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 159/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K.

II SAB/Po 68/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Spółki A w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ol 30/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-01-15

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Gd 35/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-12-02

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 307/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu sygn. akt II SO/Po 13/10 o wymierzeniu E.P., prowadzącej działalność gospodarczą - niepubliczną szkołę policealną o nazwie Szkoła Kosmetyczna 'A.P.' w W. u grzywny w kwocie 500 (pięćset) złotych w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę.

IV SA/Wr 134/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-05

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym postanowieniem odrzucającym skargę na Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w L. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji
1   Następne >   +2   4