Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SA/Op 281/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-04

Skarga Prokuratora Okręgowego w Opolu na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

II SA/Op 405/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubrza w przedmiocie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

I SA/Op 385/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubrza w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

I SA/Op 428/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

I SA/Op 307/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Domaszowice w przedmiocie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków