Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 216/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-06-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół

IV SA/Wr 169/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie przyjęcia regulaminu dodatków do wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych podległych Gminie K. na rok 2008