Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

I OZ 424/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w G. w udostępnieniu informacji publicznej

I OZ 36/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w W. , Nr [...] w przedmiocie nadania nieodpłatnie na własność ud...

I OZ 807/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II OZ 669/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Łodzi w sprawie ze skargi W. T. na przewlekłość postępowania Burmistrza Gminy i Miasta Warta w sprawie załatwienia wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji

II OZ 326/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy T. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika na nieczystości płynne postanawi...

II OZ 868/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie ochrony zwierząt

II OZ 261/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku I. Ł. i R. Ł. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Zakroczym w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania lub przyznanie działki zamiennej z ty...

II OZ 1145/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Gminy T. w przedmiocie sprawdzenia szczelności szamba

II OZ 26/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie ochrony zwierząt

I OZ 1091/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Burmistrza Gminy i Miasta w M. , nr (... ) w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   3